Dịch vụ Tiếp thị

Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ Tiếp thị

Experian Dịch vụ Tiếp thị giúp khách hàng giành được, gìn giữ và phát triển quan hệ đối tác khách hàng có lợi. Chúng tôi giúp khách hàng hiểu đầy đủ về khách hàng của họ.

Bằng cách phát triển thêm các năng lực đa dạng của mình, chúng tôi có thể giúp bạn:

  • Hiểu rõ hơn khách hàng và triển vọng của mình,
  • Xây dựng kiến thức về cách giao tiếp với họ thông qua thư tiếp thị thích hợp,
  • Đo lường tác động của tiếp thị đối với hoạt động kinh doanh của họ.

Bằng cách cung cấp gói giải pháp toàn diện tốt nhất, chúng tôi có thể cung cấp toàn bộ những dịch vụ tiếp thị hoàn chỉnh khắp thế giới và ở mọi giai đoạn của vòng đời sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Bộ phận Experian Chiến lược Kinh doanh của chúng tôi cung cấp dịch vụ:

Phân khúc khách hàng và Lập kế hoạch mạng lưới địa điểm
Kiến thức chuyên môn để hiểu từng khách hàng, địa điểm, thị trường và nền kinh tế khắp thế giới, cho phép khách hàng của chúng tôi ra quyết định chiến lược và có chiến thuật hơn

Khảo sát Thị trường qua Internet
Hitwise, các chuyên gia đánh giá trang web của chúng tôi theo dõi 25 triệu người sử dụng Web như thế nào

Đo lường Lưu lượng Người mua sắm và Khảo sát Bán lẻ
thông qua Experian FootFall - công ty cung cấp công nghệ đếm khách hàng ghi lại sự di chuyển của sáu tỷ người mỗi năm trên thế giới.

Chất lượng Dữ liệu và Quản lý Địa chỉ
thông qua Experian QAS, khi họ khai thác thông tin từ các cục bưu chính quốc gia để tạo ra các gói phần mềm có thể thu nạp, hợp thức hoá và dọn dẹp dữ liệu liên lạc quan trọng.

Tiếp thị qua Email
thông qua Experian CheetahMail, là nhà cung cấp nhiều dịch vụ giúp các doanh nghiệp hiểu và giao tiếp tốt hơn với khách hàng của mình.

Nhấp vào đây để yêu cầu thêm thông tin

  • © Experian năm 2017. Tất cả các quyền.