Experian ® chính
Lĩnh vực hoạt động

Hiệu trưởng Bốn Experian's Lĩnh vực hoạt động

 Experian ® là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc cung cấp thông tin, phân tích và dịch vụ tiếp thị cho các tổ chức và người tiêu dùng để giúp quản lý các rủi ro và phần thưởng của các quyết định thương mại và tài chính.
Sử dụng sự hiểu biết toàn diện của các cá nhân, và nền kinh tế thị trường, Experian giúp các tổ chức tìm kiếm, phát triển và quản lý các mối quan hệ khách hàng để làm cho doanh nghiệp của họ có lợi hơn. Experian khuyến khích nhiều hơn sức khỏe tài chính và cơ hội trong người tiêu dùng bằng cách cho phép họ hiểu, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của họ.

Dịch vụ tín dụng

Hỗ trợ các tổ chức với việc đánh giá rủi ro và phần thưởng liên quan đến việc cung cấp tín dụng cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Thông tin của chúng tôi cho phép khách hàng để thực hiện tốt hơn các quyết định cho vay thông báo và để làm cho nó dễ dàng hơn và nhanh hơn cho các khách hàng của họ để có được tài trợ.

Tìm hiểu thêm về tín dụng Dịch vụ

Quyết định giải tích

Cung cấp các kỹ năng phân tích và các sản phẩm phần mềm chuyên gia cho phép các tổ chức để tăng tốc độ và chất lượng của các quyết định của mình làm. Chúng tôi giúp khách hàng tối ưu hóa các chiến lược cho vay của họ và thực hiện các thay đổi nhanh chóng.

Tìm hiểu thêm về Quyết định giải tích

Dịch vụ tiếp thị

Tổ chức Giúp tìm khách hàng mới và tận dụng các cơ hội để mở rộng mối quan hệ hiện có. Chúng tôi cho phép khách hàng của chúng tôi để giao tiếp với khách hàng tiềm năng theo cách có hiệu quả nhất và với sự cung cấp thích hợp nhất.

Tìm hiểu thêm về Marketing dịch vụ

Tương tác

Enabling consumers to view their credit report online and to monitor changes to their credit records. We also help guide consumers to the best deals on millions of products and services on the Internet.

Tìm hiểu thêm về tương tác


  • © Experian năm 2017. Tất cả các quyền.