Experian invests in Grab to improve access to financial products and services for consumers across Southeast Asia

Experian invests in Grab to improve access to financial products and services for consumers across Southeast Asia

SINGAPORE, 5 July 2019 – Experian, the world leader in information services, is investing in Grab, the leading everyday super app in Southeast Asia, as both companies seek to improve access to mobility-enabled solutions and financial services for underbanked consumers in Southeast Asia.

 

Experian’s investment was part of Grab’s ongoing Series H funding round.

 

Reuben Lai, Senior Managing Director, Grab Financial Group, said: “We are proud to have Experian join our growing list of strategic investors who are convinced that they should join hands with Grab to unlock more opportunities for the unbanked and underserved communities to use our mobility-enabled solutions and financial services on the Grab Platform, enabling our customers to gain access to the digital economy and improve their livelihoods.”

 

Experian’s investment in Grab is its 4th in Asia, which is home to over a billion individuals who are still unbanked. Recognised globally as leading innovative companies, the strategic partnership will enable both companies to harness their technologies and data analytics to sharpen the way Grab customises its offerings for its users, which includes improving access to loans for aspiring entrepreneurs across the region.

 

Dev Dhiman, Managing Director, Southeast Asia & Emerging Markets, Experian, said: “Our mission has always been centred around helping the unbanked and underbanked population gain financial access with the use of data. Through leveraging data insights and collaboration with local partners, such as Grab, we aim to better understand and meet the financial needs of unbanked and underbanked consumers in the region. This investment in Grab takes us a step further to realising this ambition.”

 

Ben Elliott, Chief Executive Officer, Experian Asia Pacific, said: “We have a vision for the future of financial services, one that is powered by technology and alternative data. We want to transform the way consumers and businesses seek out financial products and services. This partnership with Grab, alongside our existing investments in the region, helps to build on our promise of matching the demand and supply of financial access to all consumers and businesses, driving greater financial inclusion.”

 

 

Experian đầu tư vào Grab để cải thiện khả năng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng trên khắp Đông Nam Á

 

(SINGAPORE), ngày 10 tháng 7 năm 2019 - Experian, công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ thông tin, đang đầu tư vào Grab, siêu ứng dụng thường nhật hàng đầu ở Đông Nam Á, trong bối cảnh cả hai công ty đều tìm cách cải thiện truy cập vào các giải pháp ứng dụng di động và các dịch vụ tài chính cho nền tảng người tiêu dùng chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng ở Đông Nam Á.

 

Đầu tư của Experian là một phần của vòng vốn Series H đang diễn ra của Grab.

 

Reuben Lai, Giám đốc điều hành cấp cao, Tập đoàn tài chính Grab, cho biết: "Chúng tôi tự hào có Experian trong danh sách các nhà đầu tư chiến lược, những người tin tưởng vào việc chung tay với Grab để mở ra nhiều cơ hội hơn cho cộng đồng chưa sử dụng các dịch vụ ngân hàng và không được hưởng dịch vụ tài chính để sử dụng các giải pháp thiết bị ứng dụng di động của chúng tôi và dịch vụ tài chính trên nền tảng Grab, cho phép khách hàng của chúng tôi có quyền tiếp cận nền kinh tế kỹ thuật số và cải thiện sinh kế của họ."

 

Khoản đầu tư của Experian vào Grab là lần đầu tư thứ 4 ở châu Á, nơi có hơn một tỷ cá nhân thuộc nhóm chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng. Được công nhận trên toàn cầu là các công ty đổi mới hàng đầu, quan hệ đối tác chiến lược này sẽ cho phép cả hai công ty khai thác công nghệ và phân tích dữ liệu của họ để cải thiện cách Grab tùy chỉnh các dịch vụ của mình cho người dùng, bao gồm việc cải thiện khả năng truy cập vào các khoản vay cho các doanh nhân với khát vọng thành công trên toàn khu vực.

 

Dev Dhiman, Giám đốc điều hành, Đông Nam Á & Thị trường mới nổi, Experian Asia Pacific, cho biết: "Nhiệm vụ của chúng tôi luôn tập trung vào việc giúp đỡ những người chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng và những người ít sử dụng dịch vụ ngân hàng đạt được khả năng tiếp cận tài chính bằng việc sử dụng dữ liệu. Thông qua tận dụng những hiểu biết về dữ liệu và cộng tác với các đối tác địa phương, chẳng hạn như Grab, chúng tôi mong muốn hiểu rõ hơn và đáp ứng nhu cầu tài chính của người tiêu dùng chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng hoặc ít sử dụng dịch vụ ngân hàng trong khu vực. Khoản đầu tư này vào Grab giúp chúng tôi tiến thêm một bước hơn nữa để thực hiện tham vọng này."

 

Ben Elliott, Giám đốc điều hành, Experian Châu Á Thái Bình Dương, cho biết: "Chúng tôi có một tầm nhìn cho tương lai của các dịch vụ tài chính, một dịch vụ được hỗ trợ bởi công nghệ và dữ liệu thay thế. Chúng tôi muốn thay đổi cách người tiêu dùng và doanh nghiệp tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Việc hợp tác với Grab, cùng với các khoản đầu tư hiện tại của chúng tôi trong khu vực, giúp củng cố lời hứa của chúng tôi về việc làm cầu nối giữa cung và cầu về dịch vụ tài chính cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp, đẩy mạnh tài chính toàn diện."

Read full article

Experian

By Experian 07/05/2019

Related Articles

Experian launches new cloud-based PowerCurve® Strategy Management to speed up business decision making
Experian launches new cloud-based PowerCurve® Strategy Management to speed up business decision making

Experian, the world’s leading global information services company, has launched a new PowerCurve® Strategy Management solution, a powerful decisioning solution delivered as software-as-a-service via cloud to help organisations make the…

Learn more
Focus on data, advanced analytics and decisioning creates a winning strategy for Experian
Focus on data, advanced analytics and decisioning creates a winning strategy for Experian

London, September 13, 2021 — Experian has ranked #11 on the newly announced 2021 IDC FinTech Ranking, jumping from its previous position at #45. The FinTech Rankings is an annual…

Learn more
Experian partners with Standard Chartered to drive Financial Inclusion with Machine Learning, powering the next generation of Decisioning
Experian partners with Standard Chartered to drive Financial Inclusion with Machine Learning, powering the next generation of Decisioning

Leveraging innovation in technology to provide access to credit during uncertain times to populations underserved by formal financial services.

Learn more