Các sự kiện của Experian

Sự kiện sắp tới Experian & Webinars

Các chương trình hội nghị, diễn đàn, nhóm người dùng và hội thảo cung cấp thông tin về những đổi mới và chiến lược chính có thể tạo ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của bạn trong tương lai. Chúng tôi thường xuyên tổ chức sự kiện, như giới thiệu sản phẩm mới, hội thảo về chủ đề cụ thể và cập nhật cho khách hàng về những bước phát triển mới của sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Ngày Sự kiện Địa điểm
15-16 October, 2009

Financial Information Technology 2009

 

Tokyo
2 November, 2009

Masterclass in Media Convergence with Integrated Marketing

 

Hong Kong
6-8 November, 2009

China Financial Risk Managers' Forum

 

Beijing
10 November, 2009

Webinar: Ring in More Sales with Last Minute Holiday Email Strategies

 

-
10 December, 2009 Charge up Business Performance with Optimized Customer Acquistion Strategies Seminar Kuala Lumpur


  • © Experian năm 2017. Tất cả các quyền.