Sản phẩm và Dịch vụ

Chúng tôi giúp các tổ chức có thông tin chuyên sâu để hỗ trợ chiến lược của công ty mình, giành được khách hàng có lơị và tối đa hoá giá trị của khách hàng hiện tại.

Experian cung cấp hồ sơ toàn diện về các sản phẩm và dịch vụ giúp khách hàng ra quyết định sáng suốt và có lợi hơn. Là một nhà cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh, chúng tôi có thể giúp bạn lựa chọn, ví dụ, nơi đặt địa điểm kinh doanh tốt nhất, cách phân khúc cơ sở khách hàng, sử dụng kênh tiếp thị nào để thu hút khách hàng thích hợp nhất, cấp tín dụng cho ai và cách xác thực họ an toàn.

Chúng tôi sở hữu và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng và doanh nghiệp toàn diện nhất trong ngành và chúng tôi đã điều chỉnh các sản phẩm của mình cho phù hợp với yêu cầu của các ngành khác nhau như ngân hàng, viễn thông, ô tô, dịch vụ công cộng và bán lẻ.

Bạn có thể xem danh sách các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi theo ngành, hoặc qua ba hoạt động chính của chúng tôi:

  • Phân tích Quyết định - tính điểm, xử lý ứng dụng, tối ưu hoá chiến lược, chống gian lận, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiệp ước Basel II
  • Dịch vụ Tín dụng - thông tin về khách hàng và doanh nghiệp
  • Dịch vụ Tiếp thị - phân khúc khách hàng, chất lượng dữ liệu, khảo sát qua internet và tiếp thị trực tuyến

Khách hàng Acquisition

Creditworthy xác định doanh nghiệp và người tiêu dùng nhiều khả năng để đáp ứng cung cấp mới. Sử dụng cơ sở dữ liệu bao la của Experian-nền tảng và mục tiêu tiếp thị, bạn có thể làm cho khách hàng mua lại nhiều hiệu quả và ít rủi ro. Tối ưu hóa những nỗ lực của bạn bằng cách nhắm mục tiêu khách hàng tồn chỉ có khả năng chuyển đổi sang thương hiệu của bạn.

Khách hàng Insight và Quản lý

Tối đa hoá các mối quan hệ khách hàng với các công cụ giúp bạn thực hiện thành công của khách hàng và quản lý danh mục đầu tư tín dụng chiến lược. Hiểu rõ hơn về khách hàng của bạn và tăng cường mối quan hệ của bạn với khách hàng. Quản lý dữ liệu chuyên môn của chúng tôi kết hợp nâng cao tính điểm và phân tích

Quản lý rủi ro

Trong nền kinh tế ổn định, quản lý rủi ro là rất cần thiết để hạn chế tổn thất lợi nhuận. Experian tiên đoán chương trình sử dụng các mô hình điểm để phân đoạn tốt hơn danh mục đầu tư của bạn, cộng với các ứng dụng của chúng tôi sử dụng kích hoạt và dịch vụ thông báo, do đó bạn có thể theo dõi, phân tích và có hành động nhanh chóng để giảm write-off và nhận ra cơ hội thu nhập bổ sung.

Gian lận và xác thực

Spot gian lận và bảo vệ các công ty của bạn và tài sản với điều tra của Experian và các công cụ xác thực nhận dạng, các dịch vụ bảo vệ và gian lận thẻ tín dụng của hệ thống xác minh.

Bộ sưu tập và thu hồi nợ

Xác định vị trí bỏ qua các tài khoản, xác định danh mục nợ có doanh thu lớn nhất tiềm năng, may các bộ sưu tập của loại nợ, và sử dụng phân tích của Experian để quản lý và tối đa hóa nỗ lực thu hồi nợ của bạn.

Góc Báo chí

Văn phòng Báo chí Toàn cầu của Experian xử lý mọi yêu cầu chúng tôi nhận được từ các cơ quan truyền thông trên thế giới. Nhưng hơn thế, chúng tôi luôn tiên phong trong quản lý việc phát hành thông tin thích hợp cho miền công cộng.

Tin tức về Experian

Các sự kiện của Experian

Các chương trình hội nghị, diễn đàn, nhóm người dùng và hội thảo cung cấp thông tin về những đổi mới và chiến lược chính có thể tạo ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của bạn trong tương lai.

Sự kiện

Liên hệ với Chúng tôi